NASI DARCZYŃCY

CHCĘ POMÓC!!!

POTRZEBUJESZ POMOCY?

O FUNDACJI

DLA CIEBIE POKONAMY GRANICE Misją Fundacji jest upowszechnianie idei wolnego i demokratycznego środowiska edukacyjnego bez przemocy, opartego o zdobycze naukowe z zakresu neurodydaktyki. Dostosowanego do potrzeb rodziców i ich dzieci, przy wszechstronnej pomocy rodzinie poprzez działalność oświatową, edukacyjną, kulturalną, artystyczną, sportową, ekologiczną, turystyczną, charytatywną  działalność 

z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej. Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic zaprasza bez względu na płeć, wiek, status społeczny, diagnozę czy religię.

Pomagamy różnym ludziom, jesteśmy też dla Ciebie i Twojej Rodziny.

 • trening uspołeczniający – dla najmłodszych;
 • trening umiejętności społecznych i trening umiejętności praktycznych – dla dzieci szkolnych;
 • grupę wsparcia – dla rodzin dzieci z daną diagnozą;
 • wyjazdy wakacyjne również dla dzieci z problemami;
 • imprezy integracyjne z uwzględniem szczególnych podtrzeb naszych podopiecznych;
 • zajęcia terapii indywidualnej;
 • szkolenia i warsztaty tematyczne dla poszczególnych grup odbiorców;
 • punkt informacyjny dla osób poszukujących wiadomości, jak poruszać się po świecie mając  pod opieką dziecko z problemami;
 • mamy możliwość zorganizowania innej terapii wspomagajacej – jak np. terapii Integracji Sensorycznej SI, terapii ręki, kynoterapii, arteterapii, masażu, zajęć logopedycznych czy Biofeetbacku;
 • organizujemy zajęcia gimnastyczne np. z jogi dla dzieci, dla rodziców, dla osób starszych;
 • pomożemy w postawieniu diagnozy psychologicznej, SI, dietetycznej;
 • zrzeszamy darczyńców, którzy mogą liczyć na inne atrakcje organizowane przez Fundacje;
 • jesteśmy otwarci na propozycje, na wspólne działania na rzecz podopiecznych.

Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic

Kontakt z Konsultantem


Zadzwoń Do Nas

690 080 274
Lub napisz
na nasz adres fundacja@otcbezgranic.pl

Przekaż darowiznę i pomóż dzieciom!!!

KRS   0000602773

Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic

 

siedziba:

ul. Zygmunta Augusta 20, 85-082 Bydgoszcz

wejście i parking od ul. Warszawskiej

 

NIP: 5542936522, REGON 363911766, KRS 0000602773

 

Tel. 690 080 274 e-mail: fundacja@otcbezgranic.pl

 

Konto Bankowe

mBank                93 1140 2004 0000 3502 7712 4049    

KONTAKT